Hudební programy pro děti předškolního věku

Zaměřeny na komplexní hudební rozvoj dítěte předškolního věku. Během hudebních činností dochází k rozvoji instrumentální, hlasové, sluchově-percepční i rytmické složky.  Lektor si klade za úkol:

-          rozvinout u dětí hrubou motoriku (pohybová činnost u písní, říkadel),

-          rozvinout u dětí jemnou motoriku a manipulování s předměty (práce s nástroji, vyrábění nástrojů),

-          rozvinout u dětí smysl pro rytmus,

-          rozvinout u dětí poznávání pomocí sluchu,

-          podpořit děti v objevování nového a zajímavého,

-          podnítit děti k používání vlastní fantazie,

-          podpořit děti v práci s novými věcmi,

-          rozvinout u dětí verbální i nonverbální vyjadřování.

"S ježkem Lojzou uspáváme les."

Program pro děti zaměřený na podzimní tématiku. Určeno pro děti od tří do šesti let, maximálně pro dvacet osm dětí. Zážitková aktivita trvá 45-60 minut, taktéž je možné objednání intenzivního čtyřdenní bloku. Náplní programu je zpěv písní, elementární instrumentální doprovod, poslechová činnost, deklamace říkadel, veselé rozezpívání a jiné hudební aktivity spojené s tématikou podzimu. 

"Na ledové kře s medvědem Mílou."

Program pro děti zaměřený na zimní tématiku. Určeno pro děti od tří do šesti let, maximálně pro dvacet osm dětí. Zážitková aktivita trvá 45-60 minut, taktéž je možné objednání intenzivního čtyřdenní bloku. Náplní programu je zpěv písní, elementární instrumentální doprovod, poslechová činnost, deklamace říkadel, veselé rozezpívání a jiné hudební aktivity spojené s tématikou zimního období.

"Veselé muzicírování."

Program zaměřený na hudební vzdělávání dětí předškolního věku (zpravidla od 4 do 6 let) pro menší skupiny dětí (10-15 dětí ve skupině). V nabídce je program o délce 45 minut nebo čtyřdenní intenzivní kurz. Náplní je intenzivní práce s instrumentálním doprovodem; velký důraz je kladen na ovládání hlasového aparátu a deklamaci rytmických útvarů. 

CENÍK:

  • 45 - 60 minutový blok: 30 Kč/dítě
  • Čtyřdenní intenzivní blok (přizpůsobený na TVP) v čase od 8:30-11:30 h: 4.200 Kč